Weeshuis project (ruw bouwwerk)

Wees één van de buren van de profeet ﷺ in het paradijs!
Donatiedoelstelling voor dit project: € 520.944
100% gedoneerd/€ 0 te gaan.
Doneer Nu

Klik hier & deel dit project met vrienden/familie middels WhatsApp!

Laatste update: 14 april 2020

Een weeshuis! Je kunt het wel het project van het leven noemen. Een project waarmee de Barmhartigheid van Allah op je laat neerdalen. En waarmee genade en zegeningen bereikt worden. Een project dat je laat behoren tot de rechtschapenen. En waarvan zijn impact ook na je dood zichtbaar zal blijven.

De investeerder in dit project zal begunstigd worden met het vergezellen van de beste der mensen, onze geliefde profeet Mohammed, moge de vredegroeten en zegeningen met hem zijn… Weet dat de onderhouder van slechts één wees deze geweldige rangen verdient, laat staan iemand die zorg draagt voor tientallen wezen!? Veeg de tranen van de wezen af, stil hun honger, bedek hun onschuldige lichamen, verzacht hun leed en breng verkoeling op hun harten die door de afscheid van hun ouders branden.

Naast deze leegte waar de wezen mee te maken hebben, lijden deze onschuldige kindjes aan armoede, ontbering en ellende! Om het leed te verlichten voor deze behoeftige kinderen vraagt Salaam Foundation u om te investeren in deze winstgevende handel. Handel dat nooit verloren zal gaan. Over deze deal heeft de boodschapper van Allah ﷺ gezegd: “Ik en de onderhouder van de wees zijn zo in het Paradijs.” En hij bracht zijn wijsvinger en middelvinger bij elkaar.” Overgeleverd door al-Boekhaarie.

Voortgang

[srizonfbalbum id=1]

Media

Flyer

Video's

Het project

Salaam Foundation zal in samenwerking met Stichting Platform El-Aïoun Genoten en Vrienden een bijzondere dienstverlening bieden aan weeskinderen in de oostelijke provincie van Marokko. Hierbij kan er gedacht worden aan het verstrekken van alle vormen van lichamelijke en morele verzorging voor weeskinderen en hen te vormen in hun dagelijks leven en hen te beschermen tegen allerlei risico’s, gedrags- en ethische afwijkingen. Weeskinderen zullen opgroeien in een veilige omgeving waar mededogen, liefde en vertrouwen heerst.

Behoefte

Het oprichten van een weeshuis in de stad van El Aïoun is vanwege het gebrek aan adequate dienstverlening voor weeskinderen in de omgeving, wat een directe aanleiding is om alle krachten te bundelen om een gebouw te realiseren dat de nodige faciliteiten bevat en gerund wordt door specialisten en kaders die zich gaan inspannen in het aanbieden van gepast zorg voor deze kwetsbare groep.

Werkterreinen

 • Zorg dragen voor gunstige condities voor scholing van weeskinderen.
 • Zorg dragen voor kleding en voedsel voor wezen gedurende het hele jaar.
 • Het bieden van gezondheidszorg en maatschappelijk ondersteuning die nodig zijn aan de weeskinderen.
 • Het opvoeden van de weeskinderen op een correct islamitische wijze waardoor zij gevormd worden tot goede burgers.
 • Partnerschappen met maatschappelijke organisaties en lokale autoriteiten om projecten te ontwikkelen die bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van weeskinderen.

De doelgroep

Weeskinderen worden geselecteerd na het onderhouden van contact met organisaties en officiële instanties die toezicht houden op weeskinderen. De situatie van het weeskind wordt bestudeert om er zeker van te zijn dat hij/zij in aanmerking kan komen voor ondersteuning en het voldoen aan de voorwaarden om gebruik te maken van de huisvestingsmogelijkheid in het weeshuis. Wezen dienen in het algemeen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De wees dient zijn beide ouders verloren te hebben geraakt.
 • Dat een wees naar school gaat wanneer hij de leeftijd hiervoor bereikt

Het recht om te verblijven in het weeshuis wordt beëindigd met de volgende redenen:

 • Dat een wees de leeftijd van 18 jaar bereikt (de officiële leeftijd van volwassenheid en onafhankelijkheid)
 • School verlaten om zich te wenden tot het bedrijfsleven.
 • Het verbeteren van de levensomstandigheden van de familie.
 • Het trouwen van het weesmeisje dat in het weeshuis verblijft.

Het weeshuis

Het weeshuis zal gerealiseerd worden op een kavel met een totale oppervlakte van 1.048 vierkante meter in de wijk al-Amal in de stad el Aïoun in de provincie Taourirt (oostelijke regio van Marokko). De stichting heeft een compromis gesloten met de lokale autoriteiten en de kavel in ontvangst genomen als schenking.

Locatie

Foto's

Indeling

Begane grond

Wat? Aantal Oppervlakte (in m2)
Opbergruimte /magazijn 1 82.14
Parkeerkelder 1 441.58
Kantoorruimtes 5 73.80
Medisch onderzoekskamer 1 21.53
Vergaderzaal 1 32.18
Bibliotheek 1 86.90
Gebedsruimte mannen 1 41.26
Gebedsruimte vrouwen 1 39.62
Kantine (multifunctionele ruimte) 1 133.63
Keuken 1 42.70
Woning voor bewaker (Salon, keuken, slaapkamer, badkamer) 1 49.00
Binnentuin 2 94.24
Toiletruimten 12 59.88

 

1ste Verdieping

Wat? Aantal Oppervlakte (in m2)
Slaapkamers 20 244.84
Woonkamer (salon) en activiteitenzalen 4 156.90
Kantoorruimtes 2 27.60
Toilet- en doucheruimten 32 98.40
Washok en opslagruimte 2 35.00

 

2de Verdieping

Wat? Aantal Oppervlakte (in m2)
Slaapkamers 20 244.84
Woonkamer (salon) en activiteitenzalen 4 156.90
Kantoorruimtes 2 27.60
Toilet- en doucheruimten 32 98.40
Washok en opslagruimte 2 35.00

 

Oppervlakte kavel 1.048 m2
Oppervlakte gebouw weeshuis 3577 m2

Plattegrond

Kelder

Begane grond

1ste verdieping

2de verdieping

Begroting ruw bouwwerk

Wat Oppervlakte in m2 Kosten per m2 in MAD Totaal (in MAD)
Slaapkamers 489.68 1.900 930.392,00
Woonkamers (salons) en activiteitenzalen 313.80 1.900 596.220,00
Keuken en Kantine (multifunctionele ruimte) 176.33 1.900 335.027,00
Medisch onderzoekskamer 21.53 1.900 40.907,00
Kantoorruimtes 129 1.900 245.100,00
Vergaderzaal 32.18 1.900 61.142,00
Binnentuin 94.24 300 28.272,00
Gebedsruimten mannen en vrouwen 80.88 1.900 153.672,00
Bibliotheek 86.90 1.900 165.110,00
Parkeerkelder 441.58 2.500 1.103.950,00
Toilet- en doucheruimten 245.8 1.900 467.020,00
Opbergruimte / magazijn 82.14 2.500 205.350,00
Washok en opslagruimte 70 1.900 133.000,00
Woning voor bewaker (salon, keuken, slaapkamer, badkamer) 49 1.900 93.100,00
Totaal 4.558.262,00
Belastingen (20%) 911.652,40
Totaalbedrag realisatie project 5.469.914,40
Totaalbedrag in euro’s
(koers € 1,- = 10.5 MAD)
€ 520.944,23
Ontvangen donaties op bank – € 194.132,97
Nog te verkopen woning die geschonken is t.b.v. het project – € 80.000,-
Resterend bedrag € 246.812

Uitvoering

Het project zal worden uitgevoerd door een aannemersbedrijf waarmee een contract aangegaan wordt onder toezicht van Salaam Foundation for Science, Education and Humannitarian Work. De realisatie van het project zal het volledige jaar in beslag nemen.

Bijzonderheden

Het weeshuis zal een van de meest prominente projecten worden die sterk zal bijdragen aan het bieden van dienstverlening aan wezen waarmee de stichting ernaar streeft de zorg voor wezen in de regio maar een beter niveau te verhogen en zodoende een voorbeeld voor anderen te zijn. De stichting wil het perspectief van andere instellingen verruimen om het niveau van dienstverlening voor de zorgbehoevende  een stapje hoger te  plaatsen.

Deel met vrienden/familie: