Kernwaarden

Ruimte om te ontwikkelen

Wij bieden een ruim aanbod aan programma’s die voldoende geografisch gespreid zijn en organiseren initiatieven voor verschillende doelgroepen vanuit een professioneel kader en verscheidene disciplines.

Persoonlijke vorming

Wij bieden programma’s aan die optimaal afgestemd zijn op de wensen van de doelgroepen. Wij kiezen ervoor om een rationeel aanbod te ontwikkelen dat vernieuwend en reëel is en die rekening houdt met de maatschappelijke relevantie.

Professionaliteit

Wij zetten ons in het versterken van beleidsvoerend vermogen van individuen en organisaties.

Gelijke kansen

Wij laten de verschillende werkterreinen op elkaar aansluiten. Zetten ons in een sterk beleid op alle niveaus, meer continuïteit en nauwe samenwerking door het realiseren van samenwerkingsverbanden tussen verschillende partijen om grote en zichtbare resultaten te realiseren.

Deel met vrienden/familie: