Zakaatfonds

Herleef de onzichtbare zuil van de Islam!

Zakaatfonds

Zorg voor een verbeterde cohesie tussen rijk en arm!

Er is geen levend wezen op aarde, of aan Allah is het onderhoud ervan!

Een onzichtbare zuil, zo zou u de derde zuil van de islam kunnen noemen: de Zakaat.

Daar waar manifestaties van andere zuilen, zoals het gebed en het vaste (tijdens de Ramadan), zichtbaar zijn, is de verplichte Zakaat betaling niet zichtbaar in onze samenleving. Wellicht dat hierdoor het besef van deze islamitische verplichting snel wordt vergeten.

Salaam Foundation biedt u de mogelijkheid om op een zeer laagdrempelige manier deze belangrijke islamitisch zuil te doen herleven in de huidige maatschappij, met een speciale Zakaatfonds.

Zakaat betreft de verplichte afdracht van 2,5% van de bezittingen van een moslim waarmee hij, of zij langer dan één jaar niets heeft gedaan. Maatschappelijk zorgt Zakaat voor een verbeterde cohesie tussen rijk en arm. Wanneer een behoeftig persoon weet dat een rijk iemand hem/haar zal ondersteunen middels de Zakaat, leidt dit niet tot jaloezie ten aanzien van de rijke persoon bij de behoeftige, maar juist tot eenheid binnen de samenleving.

Zakaat zuivert (het vermogen van) de gelovige en verwijderd (toekomstige) moeilijkheden op de weg van Allah.

Wat zijn de kermerken van het Zakaatfonds van Salaam Foundation?

  • Transparantie ten aanzien van de besteding van uw Zakaat achten wij van essentieel belang.
  • Optimale en menswaardig besteding van uw afdracht van Zakaat is vanzelfsprekend bij ons.
  • U wordt actief betrokken in het proces rondom de besteding van uw Zakaat. Zo ziet u zelf wat de vruchten zijn van uw bijdrage(n).
  • De teamleden verantwoordelijk voor dit (doorlopende) project zijn zeer bekwaam als het gaat om de geldende islamitische richtlijnen, financieel deskundig en streven altijd naar de hoogst mogelijke professionele standaard.
  • Eventuele vragen vanuit uw kant beantwoorden wij met alle liefde en plezier.

Kortom: Salaam Foundation en u zijn de ideale combinatie om de wederopstanding van deze derde zuil van onze religie te realiseren.

Uitgave Zakaat