Visie, Missie & Doelen

Visie

Salaam Foundation is een non-profit organisatie die opereert vanuit haar islamitische identiteit om onderscheiding mogelijk te maken door een verscheidenheid aan kwalitatieve programma’s voor moslims in het westen mogelijk te maken om zodoende een waardig persoon te vormen.

Missie

Salaam Foundation biedt een tastbare alternatief die gebaseerd is op islamitische principes aan de moslimminderheden die een demografische en dynamische groei meemaken en een toenemende vraag hebben naar programma’s op maat.

Doelen

  • Een bijdrage leveren aan wetenschappelijke onderzochte oplossingen door het publiceren van rapporten en nota’s vanuit het veldwerk om oplossingen aan te dragen voor vraagstukken die de islamitische minderheden in het westen aangaan.
  • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de maatschappij door advies te bieden aan maatschappelijke – en overheidsorganisaties omtrent religieuze, maatschappelijke en culturele zaken die de moslimminderheden aangaan.
  • Ondersteuning bieden aan moskeeën en islamitische centra om religieuze, educatieve en opvoedkundige bewustwording te realiseren om zodoende de islamitische identiteit van de moslimminderheden te behouden.
  • Een bijdrage leveren aan de opbouw van een deugdzame humane maatschappij gebaseerd op openheid en samenwerking door middel van positieve interactie tussen de beschavingen en culturen.
  • Een bijdrage leveren aan de totstandkoming van ontwikkelings- en gezondheidsinitiatieven & humanitaire en charitatieve projecten.
Deel met vrienden/familie: