Over ons

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden, de vredesgroeten en de zegeningen zij met de beste der profeten en boodschappers en met zijn familieleden en metgezellen.

Salaam Foundation for Science, Education and Humanitarian Work, zet zich op de beste manieren in om humanitaire hulp te bieden en mensen te voorzien in hun behoefte met behoud van hun waardigheid en stimuleert de zelfredzaamheid.

Wij streven naar het realiseren van goede resultaten tegen zo laag mogelijke kosten en investeringen en het benutten van de beschikbare mankracht en kennis en het gebruik maken van de kansen die nog niet benut zijn.

Salaam Foundation for Science, Education and Humanitarian Work wordt bestuurd door bestuursleden die jarenlang ervaring hebben op verschillende werkterreinen. Wij vergemakkelijken voor u de toegang tot de poorten van het goede.

Moge de Verhevene ons steunen om de gewenste doelen te realiseren.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen conform de bepalingen in artikel 2 van de statuten van de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Bestuursleden voeren hun werkzaamheden op vrijwillige basis uit. De stichting heeft geen personeel in dienst. Voor de onkostenvergoeding zal in ieder geval € 0,19 per gereden kilometer worden vergoed. De onkosten kunnen worden gedeclareerd. De administratie van de stichting wordt opgesteld door een externe accountant.

Deel met vrienden/familie: