Actueel

Blijf hier op de hoogte van het laatste nieuws!

ANBI status voor Salaam Foundation

Salaam Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze ANBI-status houdt in dat Salaam Foundation geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede aan Salaam Foundation. Voor u betekent het dat giften aan Salaam Foundation aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze fiscale voordelen golden voor veel instellingen al jaren, maar zijn vanaf 1 januari 2008 alleen van toepassing op instellingen die per die datum over een formele ANBI-status beschikken. Kijk voor meer informatie bij belastingdienst.nl of anbi.nl. Heeft u nog vragen over uw giften en uw belastingaangifte neemt dan contact op met het bestuur.

 

Statutaire naam

Stichting Salaam for Science Education and Humanitarian Work

Post- en bezoekadres

Frederiklaan 10 E, 5616 NH Eindhoven

KvK-nummer

61560995

RSIN

854391320

Telefoonnummer

Banknummer

IBAN: NL68 BUNQ 2043 8301 63
BIC: BUNQNL2AXXX

Bestuur

Benaissa Bouyafa, voorzitter b.bouyafa@salaamfoundation.nl
Ahmed Oulhaj, penningmeester a.oulhaj@salaamfoundation.nl
Abdelkader Salhi, secretaris a.salhi@salaamfoundation.nl
Youssef Bourayeb, vice-voorzitter y.bourayeb@salaamfoundation.nl
Amar Nejjar, vice-voorzitter a.nejjar@salaamfoundation.nl

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen conform de bepalingen in artikel 2 van de statuten van de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Bestuursleden voeren hun werkzaamheden op vrijwillige basis uit. De stichting heeft geen personeel in dienst. Voor de onkostenvergoeding zal in ieder geval € 0,19 per gereden kilometer worden vergoed. De onkosten kunnen worden gedeclareerd. De administratie van de stichting wordt opgesteld door een externe accountant.

Misse, visie, doelstellingen en kernwaarden

Jaarverslag 2020

 

 

 

Deel met vrienden/familie: