Actueel

Blijf hier op de hoogte van het laatste nieuws!

Hartelijk dank voor je vertrouwen (offerdieren project 1443/2022)

Allaahoe Akbar, Allaahoe Akbar, Allaahoe Akbar, laa ilaaha illa llaah, Allaahoe Akbar wa lillaahie lh’amd

Alh’amdoelillaah Die ons in staat heeft gesteld om de inzameling voor het offerdieren project 2022 af te ronden.

We hebben samen een totaalbedrag van € 18.581,- ingezameld. We gaan weduwen en weeskinderen blij maken met offerdieren die o.a. namens jou geslacht zullen worden 🐑. Voor jou een dubbele beloning inshaae-llaah.

 

Deel met vrienden/familie: