10 Koran Hofaadhz

De beste van jullie is degene die de Koran leert en deze aan anderen onderwijst
Donatiedoelstelling voor dit project: € 30.000
100% gedoneerd/€ 0 te gaan.
Doneer Nu

Investeer in je Hiernamaals: Help een H'aafidh Koran op te leiden

Heb je door drukte of andere omstandigheden niet de kans gehad om de Koran volledig te memoriseren? Wat als je nu kunt investeren in je Hiernamaals door een h’aafidh Koran te ondersteunen?

Stel je voor: jij hebt een aandeel in alle letters uit de Koran die deze persoon een jaar lang zal reciteren, herhalen en voor de rest van zijn leven zal voortzetten en aan anderen doorgeven. Allahoe akbar, je kunt gigantisch veel h’asanaat verdienen door dit nobele project mogelijk te maken en het Woord van Allah te verspreiden.

Een investering van slechts €3.000,- per h'aafidhz zorgt voor enorme beloningen

Dit pilotproject vormt de basis voor een groter project gericht op het memoriseren de Koran en alle overleveringen uit al-Boekhaarie en Moeslim. De 10 h’offaadhz zullen ook beschikbaar zijn in een toekomstig project om een elektronisch maqra-ah op te zetten, door online de Koran te memoriseren.

Steun nog dit waardevolle project en verzeker jezelf van h’asanaat voor het Hiernamaals.

Aboe Maalik al-Ashdja’i heeft van zijn vader overgeleverd dat de boodschapper van Allah heeft gezegd: “Wie een vers uit het Boek van de Almachtige de Glorieuze onderwijst, zal de beloning ervan ontvangen zolang het wordt gereciteerd.” (At-Targhieb wa tarhieb)

Hifdh programma

Hifdh programma

Programma Details
1 Dagelijks programma De student moet elke dag van maandag tot en met vrijdag een 1/4 hizb met tadjwied regels van de Koran uit het hoofd leren.
2 Wekelijks programma 1 1/4 hizb herhalen en voordragen.
3 Maandelijks programma 5 hizb herhalen en voordragen.
4 Jaarprogramma Studenten de Koran volledig laten memoriseren inclusief tadjwied regels.

Koran lesprogramma

Programma Details
1 Recitatie correctie Dat de student aan de leraar het 1/4 hizb voorleest dat hij uit het hoofd zal leren volgens de regels van tadjwied, hetzij geschreven op een houten bord of uit de Moes-h’af met de overlevering van Warsh op gezag van Nafi’
2 Memoriseren/Voordracht De student moet voorlezen wat hij gememoriseerd heeft, waarbij hij zich houdt aan de regels van tadjwied.
3 Herhalen Dat de student wat hij gememoriseerd heeft, volledig uit het hoofd herhaalt, hetzij met de leraar of in samenspraak met zijn medestudenten.
4 Correctie van het geschrevene uit de Koran Om de koranschrijfstijl en de regels die daar betrekking op hebben aan te leren.

Begroting

Begroting project 10 h'offadhz

Details Kosten per maand
1 Vergoeding 2 leraren €750,-
2 Vergoeding maaltijden en transport studenten €1.300,-
3 Huur pand €120,-
4 Activiteiten €300,-
5 Overhead €30,-
6 Totaal per maand €2.500,-
5 Totaal per jaar €30.000,-

Factsheet 10 Koran Hofaadhz

factsheet 10 Koran Hofaadhz

Aankondiging inschrijving

Mockup Banner

Deel met vrienden/familie: