Driewieler motoren

Armoede bestrijden door werkgelegenheid te creëren
Flyer Driewieler
Donatiedoelstelling voor dit project: € 10.000
100% gedoneerd/€ 0 te gaan.
Doneer Nu

Het project 5 driewieler motoren aan behoeftige gezinnen is een project om armoede te bestrijden door het creëren van werkgelegenheid voor gezinnen met een zeer laag of geen inkomen. Het project is opgericht om een waardig bestaan te creëren voor gezinnen die in moeilijke leefomstandigheden leven.

“Goedheid is niet enkel dat jullie je gezichten (tijdens de gebeden) richting het oosten of het westen wenden, maar goedheid is de goedheid van degene die gelooft in Allah en de Laatste Dag en de engelen en het Boek en de profeten, en die het bezit uitgeeft, ondanks liefde daarvoor, aan de verwanten en de wezen en de armen en de noodlijdende reiziger en de vragenden en om de slaven vrij te kopen…” (Soerah al-Baqarah, vers 177).

Doelgroep

Gezinnen met een mannelijke gezinshoofd die:

 • gezond is en in staat is om een driewieler motor te besturen
 • een gezin onderhoudt met minimaal 3 kinderen
 • vrij van verslavingen is
 • in armoede leeft omdat hij geen werk kan vinden
 • geen schulden heeft bij personen of instanties waardoor er beslag gelegd kan worden op zijn bezittingen
 • bereid is om zelfstandig te werken

Hoe draagt het project bij aan werkgelegenheid?

De driewieler motoren worden gebruikt als een klein transportmiddel voor goederen en bouwmaterialen. Ze kunnen ook worden gebruikt als een boodschappen- en verhuisservice. Ook worden de driewielers als mobiele winkel ingezet om bijvoorbeeld groenten en fruit te verkopen, dadels, vis, of andere verkoopwaren. Hoeveel geld een persoon maandelijks verdient is afhankelijk van hoeveel uur een persoon op een dag bereid is om te werken. De verwachting is dat het project gemiddeld 200 dirham per dag kan opleveren (4.350 dirham per maand).

Al-Miqdaad ibn Ma’d Yakrieb (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de profeet ﷺ heeft gezegd: “Niemand eet ooit beter voedsel dan dat wat hij met zijn eigen handen verdiend heeft. En de profeet van Allah, David (vrede zij met hem), at dat wat hij met zijn eigen handen verdiende.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie).

Fasen uitvoering project

 1. Inkopen en opslaan van de motoren en helmen
 2. Verzekering voor de motoren regelen
 3. Selectie gezinnen die tot de doelgroep behoren
 4. Bepalen welke gezinnen in aanmerking komen voor een driewieler
 5. Contract tekenen met de mensen die de motoren krijgen (Tenaamstelling/verzekeringen)
 6. Cursus zelfredzaamheid

Media

Video's

Flyer Driewieler

 

Verslag Driewieler motoren

📑 Verslag Driewieler motoren

Impressie Driewieler motoren

Deel met vrienden/familie: