Offerdierenproject 2023

Herleef de Soennah van de profeet ﷺ en maak de behoeftigen blij
Donatiedoelstelling voor dit project: € 19.000
100% gedoneerd/€ 0 te gaan.
Doneer Nu

Zoek toenadering tot Allah door een offerdier namens jezelf te slachten én tegelijkertijd je offer aan een behoeftig gezin te schenken. Met ons jaarlijkse offerdierenproject bundelen de organisatie en haar toegewijde vrijwilligers hun krachten om gezinnen in Marokko, die onder de armoedegrens leven, van een offerdier te voorzien. Dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs kunnen deze gezinnen de vreugde en blijdschap van het offerfeest ervaren, terwijl jij jezelf spiritueel dichter bij Allah brengt door aan dit mooie initiatief deel te nemen.

Met de wil van Allah zullen we dit jaar weer de Soennah van de boodschapper ﷺ doen herleven en het voor je mogelijk maken om een offerdier namens jezelf te slachten en te doneren aan behoeftige gezinnen in Marokko, in de omgeving van Jerada en Berkane.

Moge Allah de Verhevene je rijkelijk belonen voor je goede daden en je overvloedig begunstigen.

Een sterk aangeraden Soennah

Het offeren is een aangeraden Soennah met grote beloningen. De boodschapper van Allah ﷺ heeft gezegd: “Een mens verricht geen handeling op de dag van het offerfeest die meer geliefd is bij Allah dan het vergieten van bloed (van offerdieren). Op de Dag des Oordeels zullen zij verschijnen met hun horens, haren en hoeven, en het bloed zal door Allah worden geaccepteerd voordat het zelfs op de aarde valt. Laat je hart daarom blij zijn met dit offer.”

“Dus bid tot jouw Heer en offer.” (Al-Kawthar (108), vers 2). De boodschapper van Allah ﷺ heeft gezegd: “Hij die na het gebed (het offerdier) slacht zijn offeren is volledig, hij is de Soennah van de moslims nagekomen” (Overgeleverd door al-Boekhaarie).

“En voor iedere gemeenschap hebben Wij (het slachten van) offers vastgesteld, zodat zij de Naam van Allah zullen uitspreken over de veedieren waarmee Hij hen heeft voorzien. En jullie God is één God, dus onderwerp jullie aan Hem. En verkondig verheugende Tijdingen aan degenen die zich nederig opstellen (tegenover hun Heer).” Vertaling van de interpretatie van de betekenis van Soerat al-H’adjj (22), vers 34.

Anes (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah ﷺ naar Medina kwam terwijl ze daar twee dagen hadden om zich te vermaken. Hij ﷺ zei: “Wat zijn deze twee dagen?” Ze zeiden: “We vermaakten ons daarin tijdens het pre-islamitische tijdperk.” De boodschapper van Allah ﷺ zei: “Allah heeft jullie een betere vervanging geschonken, de dag van al-Adh’a en de dag van al-Fitr.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed)

Eén offerdier namens het hele gezin

Het volstaat dat een offerdier door de kostwinner van een gezin namens zichzelf en zijn gezinsleden wordt geofferd. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd dat de profeet ﷺ opdracht gaf om een gehoornde ram te brengen met zwarte vlekken rond zijn poten, zittend op zwarte vlekken en zwarte vlekken rond zijn ogen. Het dier werd naar hem gebracht om te offeren. Hij zei tegen haar: “O ‘Aa-ieshah, breng me het mes.” Toen zei hij: “Maak het scherp met een steen”, en dat deed ze. Toen nam hij het en liet de ram op zijn zij liggen. Daarna slachtte hij het en zei: “In de naam van Allah, o Allah, accepteer dit van Mohammed, zijn familie en van het volk van Mohammed.”

‘Ataa-e ibn Yasaar vroeg Aboe Ayoeb Al-Ansaari hoe de offers onder jullie waren in de tijd van de boodschapper van Allah ﷺ. Hij zei: “In de tijd van de profeet ﷺ offerde een man een schaap namens zichzelf en namens zijn huishouden. Zij aten ervan en voedden anderen.” (at-Tirmiedzie)

 

Factsheet offerdieren project 2023

Verslag offerdieren project 2023

📑Verslag offerdieren project 2023

Media

Impressie offerdieren project 2023

Deel met vrienden/familie: