Zakaat alFitr 2023

Zakaat al-Fitr is verplicht voor iedere moslim, jong en oud, man en vrouw
Donatiedoelstelling voor dit project: € 10.000
100% gedoneerd/€ 0 te gaan.
Doneer Nu

Wat is Zakaat al-Fitr?

Zakaat al-Fitr is een verplichte liefdadigheid aan het einde van de maand Ramadan. Het dient als zuivering voor de vastende persoon, die tijdens het vasten onnodige of slechte taal heeft gebruikt.

Wat is het islamitisch oordeel over Zakaat al-Fitr?

Zakaat al-Fitr is verplicht voor iedere moslim, jong en oud, man en vrouw. Ibn ‘Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah ﷺ maakte zakaat al-Fitr verplicht als middel om de vastende persoon te zuiveren van zinloos praten en obsceen taalgebruik, en om de armen te voeden. Degene die het uitgeeft vóór het (‘Eid)gebed zal het als zakaat geaccepteerd zien worden, en wie het uitgeeft na het (‘Eid)gebed zal het als gewone liefdadigheid beschouwd zien.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed).

Welke wijsheid schuilt er achter Zakaat al-Fitr?

  • Een zuivering voor de zonden van een vastende persoon, die tijdens het vasten onnodige of slechte taal heeft gebruikt
  • Natuurlijk is het ook bedoeld om de armen bij te staan met voedsel, hen zo te verblijden en ervoor te zorgen dat zij op de dag van ‘Eid niet bij anderen hoeven aan te kloppen voor hulp. Op deze manier wordt ‘Eid een mooie en verheugende gelegenheid voor alle lagen van de samenleving.
  • Het versterken van de band tussen rijken en armen in een samenleving.
  • Het verkrijgen van de beloning van Allah door het nakomen van Zijn verplichtingen.
  • Een uiting van dankbaarheid aan Allah dat Hij de vastende de maand Ramadan heeft laten bereiken.

De waarde van Zakaat al-Fitr?

  • Zakaat al-Fitr dient in de vorm van voedsel gegeven te worden, waarbij het voedsel gangbaar is voor de gemeenschap waaraan het uitgegeven wordt. ‘Abdoellaah Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd en zei: “De profeet ﷺ heeft het geven van één saa’ (een inhoudsmaat) aan dadels of één saa’ aan gerst als zakaat al-Fitr opgelegd aan iedere moslim, vrij of gevangen, man en vrouw, jong en oud.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)
  • Een saa’ is een inhoudsmaat die de profeet ﷺ gebruikte en de inhoud daarvan verschilt uiteraard afhankelijk van het voedsel wat daarin geplaatst wordt. Het gaat hier om ongeveer 3 kg aan voedselwaren.

Wanneer dient Zakaat al-Fitr uitgegeven te worden?

  • Het is toegestaan om Zakaat al-Fitr een tot twee dagen vóór ‘Eid al-Fitr uit te geven.
  • Het is echter niet toegestaan om Zakaat al-Fitr pas na ‘Eid al-Fitr uit te geven; dit wordt dan beschouwd als algemene liefdadigheid.
  • De beste tijd om Zakaat al-Fitr uit te geven is op de dag dat het vasten verbroken wordt (‘Eid al-Fitr), net vóór het gebed.

Aan wie mag Zakaat al-Fitr uitgegeven worden?

Zakaat al-Fitr dient aan de armen en behoeftigen gegeven te worden. Armen zijn degenen die niet genoeg hebben om zichzelf en degenen die zij onderhouden te voorzien in hun basisbehoeften. Behoeftigen zijn degenen die onvoldoende middelen hebben om zichzelf en degenen die zij onderhouden te voorzien in hun basisbehoeften.

 

 

Factsheet Zakaat al-Fitr 2023

 

Verslag zakaat al-Fitr 2023

📑 Verslag zakaat al-Fitr 2023

Impressie zakaat al-Fitr 2022