Zakaat alFitr 2022

Zakaat al-Fitr is verplicht voor iedere moslim, jong en oud, man en vrouw
Zakaat alfitr
Donatiedoelstelling voor dit project: € 10.000
100% gedoneerd/€ 0 te gaan.
Doneer Nu

Zakaat al-Fitr is een liefdadigheid die verplicht is voor iedere moslim, jong en oud, man en vrouw, aan het einde van de maand Ramadhaan.

Ibn ‘Oemar heeft overgeleverd en zei: “De profeet ﷺ heeft het geven van één saa’ (een maat van ongeveer 3 kg) aan dadels of één saa’ aan gerst als zakaat al-Fitr opgelegd aan iedere moslim, vrij of gevangen, man en vrouw, jong en oud.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Zakaat al-Fitr is verplicht gesteld als een zuivering voor een vastende persoon, die tijdens het vasten onnodige of slechte taal heeft gebruikt. Het is natuurlijk ook bedoeld om de armen bij te staan met voedsel. Zakaat al-Fitr dient in de vorm van voedsel gegeven te worden, vóór het einde van de maand Ramadhaan.

Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah maakte zakaat al-Fitr verplicht als middel om de vastende persoon te zuiveren van zinloze praat en obsceen taalgebruik en om de armen te voeden. Degene die het uitgeeft vóór het (‘Ied)gebed zal het als zakaat geaccepteerd worden en wie het uitgeeft na het (‘Ied)gebed zal het als gewone liefdadigheid tellen.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed).

 

Zakaat alfitr

Zakaat al-Fitr in een notendop

 

Verslag Zakaat al-Fitr 2022

Verslag Zakaat al-Fitr 2022

Voorgang