Actueel

Blijf hier op de hoogte van het laatste nieuws!

NCTV verstuurt ongeverifieerde speculatieve (ambts)berichten aan gemeenten over humanitaire projecten

P E R S B E R I C H T

Eindhoven, 4 april 2019

Op woensdag 3 april 2019 om 23:05 is in het NRC-Handelsblad een artikel verschenen waarin de NCTV het vermogen van de Nederlandse moslims om humanitaire projecten te financieren in twijfelt trekt. De NCTV stelt de jarenlange intense inzet van een groep vrijwilligers om een weeshuis te realiseren wederrechtelijk in een kwaad daglicht.

Andreas Kouwenhoven van het NRC-Handelsblad stelt dat hij vertrouwelijke documenten in zijn bezit heeft die bedoeld zijn voor gemeenten en die als onderwerp een humanitair bouwproject van de Salaam Foundation hebben. De NCTV geeft in deze berichten aan dat een steunoproep van 34 seconden, daterend uit 2016, de alarmbellen anno april 2019 zou laten rinkelen. Dit is op zijn minst dubieus te noemen. Je hoeft het niet met iemands religieuze achtergrond eens te zijn, maar opvattingen en uitlatingen van internationaal bekende sprekers zijn voor ieders eigen rekening zolang deze opvattingen en uitlatingen in een open discours en binnen de grenzen van de Nederlandse wet blijven.

Ook stelt Andreas Kouwenhoven dat de NCTV twijfelt of de moslims in Nederland in staat zijn om een bedrag van €300.000,- in te zamelen voor de realisatie van het weeshuisproject. De NCTV zou daarom uitgaan van buitenlandse financiering.

Deze aanname is wederom foutief. “De twijfel over de herkomst van de fondsen voor dit project zijn misplaatst en verifieerbaar feitelijk onjuist.” aldus Ahmed Oulhaj, penningmeester van Salaam Foundation. De Stichting voert op transactieniveau een professionele financiële administratie die opvraagbaar is door iedere bevoegde overheidsinstantie.
Waarom wordt er gekozen om een stichting in een kwaad daglicht te stellen alvorens het rechtsstatelijk beginsel van hoor en wederhoor te laten plaatsvinden?

Volgens het NRC-Handelsblad haalt Islaam.tv middels tientallen fundraising-events jaarlijks tonnen euro’s op. Het is kennelijk moeilijk om consistent te blijven in een verhaal met een dubbele moraal. In eerste instantie zou er sprake zijn van buitenlandse financiering omdat de Nederlandse moslimgemeenschap niet in staat zou zijn om een bedrag van €300.000,- in te zamelen in drie jaar tijd. Tegelijkertijd zamelt islaam.tv jaarlijks tonnen in voor uiteenlopende projecten? Wat is nou het juiste? Het is daarnaast ook buitengewoon grievend dat hiermee bedoeld of onbedoeld ook de indruk wordt gewekt dat de Nederlandse (moslim) burgers niet voldoende daadkrachtig zouden zijn om humanitaire projecten te financieren en afhankelijk zijn van buitenlandse financiering.

Het wordt hoog tijd dat bepaalde overheidsinstanties hun informatievoorziening kritisch onder de loep gaan nemen. Zij dienen tot het besef te komen dat moslims volwaardige Nederlandse staatsburgers zijn die onlosmakelijk onderdeel zijn van de Nederlandse samenleving en als trotse Nederlandse staatsburgers ontwikkelingsprojecten uitvoeren.

Voor meer informatie kunt u bellen met 040 369 00 25 of mailen naar info@salaamfoundation.nl

Deel met vrienden/familie: